O fondaciji

Fondacija „Sveti Petar Cetinjski“, osnovana je 1999. godine, s ciljem da radi na afirmaciji kulturno-istorijskog i državotvornog nasljeđa Crne Gore, ali i afirmaciji savremenih vrijednosti i potencijala crnogorskog društva. U skladu s takvim programskim opredjeljenjem, Fondacija realizuje izdavačke projekte, organizuje naučne i jubilarne skupove, inicira društveno-korisne i humanitarne aktivnosti, razvija kulturu sjećanja, stipendira najbolje studente iz oblasti društvenih nauka i podržava emancipatorske ideje u javnom životu.

U svom, skoro dvodecenijskom radu, Fondacija „Sveti Petar Cetinjski“ je realizovala mnoge značajne projekte, od kojih izdvajamo: postavljanje spomen-ploče u Skupštini Crne Gore, povodom donošenja “Stege”, prvog zakonskog akta u državno-pravnoj istoriji Crne Gore, zatim podizanje spomenika Svetom Petru Cetinjskom u Podgorici, dodjela imena Svetog Petra Cetinjskog glavnom bulevaru u Podgorici, organizacija naučnog skupa “Novija naučna saznanja o Petru I Petroviću Njegošu“, izdavanje publikacije o Božićnom ustanku i kapitalne monografije o Svetom Vladimiru Dukljanskom, dokumentarna serija od osam epizoda o dinastiji Petrović-Njegoš, koja je dobila status i pomoćnog nastavnog sredstva u crnogorskim školama. Fondacija je dodijelila i više od 20 stipendija za studente Studijskog programa za Istoriju i Studijskog programa za Crnogorski jezik i književnost, na Univerzitetu Crne Gore, kao i školovanje sveštenika Crnogorske pravoslavne crkve u inostranstvu.

Fondacija svoje aktivnosti realizuje zahvaljujući podršci više od 800 donatora, učešćem na konkursima, ali i projektnoj podršci Ministarstva kuture, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke i drugih državnih institucija.

Funkcionisanje i ustrojstvo fondacije “Sveti Petar Cetinjski” regulisano je Statutom. Fondacija ima Skupštinu, Upravni odbor, koji čini predsjednik i osam članova, direktora i Nadzorni odbor. Skupština Fondacije održava se svake godine, 31. oktobra na Cetinju. Sjedište Fondacije je u Podgorici, ulica Novaka Miloševa br.3.